Tuesday, April 23, 2013

Хийх хүн аргаа олдог....

Бид өмнө нь " Хийх хүн аргаа олж, хийхгүй гэсэн нь шалтаг тоочдог" гэж хэн нэгнээс сонсож, бас хэн нэгэнд хэлж ч байсан байх. Аргаа хайж олон, хийдэг нэгэн байхын тулд эхлээд бид өөрийгөө таниж, дараа нь өөртөө юу хэрэгтэй байгааг тодруулж улмаар түүндээ хэрхэн хүрэх аргаа тодорхойлохоос эхэлцгээе. Бид албан сургалтаар олон зүйлийг таниж мэддэг болсон, мэдэж авсаар байгаа, мэдэхээр бас төлөвлөж байгаа. Энэ удаа багш нь та нартаа өөрийгөө илүү сайн таниж мэдэхэд бас цаг зарцуулахыг хүсч байна. Яг одоо энэ хормоос эхлэн "Би хэн бэ?" гэж өөрөөсөө асууж хариултаа тэмдэглэж эхэлнэ үү.   

Monday, April 8, 2013

Англи хэл сурах арга

 "Англи хэл сурах арга" гэсэн хэсэгтээ англи хэл сурах аргуудаас төрөлх хэлээрээ танилцуулж байхаар боллоо.

Tuesday, May 22, 2007